AZHARGANY, Rojabi. Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 176-197, aug. 2020. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/630>. Date accessed: 25 june 2021. doi: https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v6i2.630.