BIN THOHIR, Moh. Muafi. Penerapan Layanan Konseling Pada Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah Di Madrasah Aliyah Darunnah Lumajang. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 150-169, aug. 2019. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/406>. Date accessed: 20 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.406.