Dewi, Rizma. " PENERIMAAN PEROKOK DAN MANTAN PEROKOK TERHADAP PERUBAHAN LABEL PERINGATAN BAHAYA ROKOK" Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam [Online], Volume 3 Number 2 (25 August 2017)