Dewi, R. 2017 Aug 25. PENERIMAAN PEROKOK DAN MANTAN PEROKOK TERHADAP PERUBAHAN LABEL PERINGATAN BAHAYA ROKOK. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. [Online] 3:2