DEWI, Rizma Nurhadiana. PENERIMAAN PEROKOK DAN MANTAN PEROKOK TERHADAP PERUBAHAN LABEL PERINGATAN BAHAYA ROKOK. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 67-92, aug. 2017. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/277>. Date accessed: 21 jan. 2022.