Soraya, Serin, & Hanif Maghfiroh. " Analisis Struktur Teks Pesan Dakwah dalam Novel Mencari Sebuah Titik Karya Torianu Wisnu." Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam [Online], 8.1 (2022): 47-60. Web. 5 Oct. 2022