SORAYA, Serin Himatus; MAGHFIROH, Hanif. Analisis Struktur Teks Pesan Dakwah dalam Novel Mencari Sebuah Titik Karya Torianu Wisnu. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 47-60, jan. 2022. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/1382>. Date accessed: 05 oct. 2022. doi: https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v8i1.1382.