DIANA, Zahrotul Farodis. Domestikasi Media Sosial dalam Aktivitas Dakwah di Kalangan Millenial. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 1-18, dec. 2021. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/1265>. Date accessed: 05 oct. 2022.