Ghulam, Zainil, Ghofur, Abdul, AND Muzayyanah, Naila. " Program G-Koin LAZISNU Lumajang dan Minat Infak Masyarakat" Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam [Online], Volume 7 Number 2 (12 August 2021)