Muawiah, Sri, Abd. Rahman K., and Zulfiqar Busrah. 2021. “Penggunaan Metode Gallery Walk Dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Peserta Didik”. Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah 4 (2):140-56. https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v4i2.736.