LAILIYAH, Nila Nimatul; MARDLIYAH, Shibi Zuharoul. Problematika Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK di Madrasah Ibtidaiyah. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 89-92, apr. 2021. ISSN 2715-0232. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/bidayatuna/article/view/868>. Date accessed: 25 june 2021. doi: https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v4i1.868.