HADI HM, Syamsul; MASYHURI, Muhammad; HAFID, Nur. Learning Organization, Mewujudkan Sekolah Unggul oleh Manusia Pembelajar di Lingkungan Pembelajar. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 222-249, oct. 2019. ISSN 2715-0232. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/bidayatuna/article/view/440>. Date accessed: 19 sep. 2021. doi: https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v2i2.440.