Aimah, Siti. " Potret Budaya Organisasi MA Al-Amiriyyah Blokagung Tegalsari Banyuwangi." Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah [Online], 2.1 (2019): 35-59. Web. 8 May. 2021