Syuhud, Syuhud. " Sekolah Unggulan Tuntutan Pendidikan Global." Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah [Online], 2.1 (2019): 16-34. Web. 10 May. 2021