Syuhud, S. 2019 Apr 1. Sekolah Unggulan Tuntutan Pendidikan Global. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah. [Online] 2:1