Syuhud, S. (2019). Sekolah Unggulan Tuntutan Pendidikan Global. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah, 2(1), 16-34. doi:10.36835/bidayatuna.v2i1.359