Nurchayati, Z. 2018 Oct 17. Komunikasi Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah. [Online] 1:2