MAHSUN, Moch.; IBAD, Taqwa Nur; NURISSURUR, Alfi. Model Belajar Synchronous dan Ansynchronous Dalam Menghadapi Learning Loss. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 123-139, oct. 2021. ISSN 2715-0232. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/bidayatuna/article/view/1274>. Date accessed: 30 nov. 2021.