Aimah, Siti. " POTRET BUDAYA ORGANISASI MA AL-AMIRIYYAH BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI." Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah [Online], 2.01 (2019): 35-59. Web. 21 Jan. 2020